REAGENTS
05-01V125PK

05-01V125PK

Klessidra 3.0- 8 x 90 ml of formalin 10%

 

 
Technical Datasheet
Safety Datasheet
CE Conformity
IT EN
05-01V15PKF

05-01V15PKF

Klessidra 2.0- 10 ml formaldheyde 12% and 20 ml buffer - 27 pcs.

 

 
Technical Datasheet
Safety Datasheet
CE Conformity
IT EN
05-01V15PKFC

05-01V15PKFC

Klessidra 2.0 Blue- 10 ml formaldheyde blue 12% & 20 ml buffer - 27 pcs.

 

 
Technical Datasheet
Safety Datasheet
CE Conformity
IT EN
05-01V250PK

05-01V250PK

Klessidra 3.0 - 8 x 160 ml of formalin 10%

 

 
Technical Datasheet
Safety Datasheet
CE Conformity
IT EN
05-900700

05-900700

Safety box with 21 places

 

 
Technical Datasheet
IT EN
05-900800

05-900800

Foam for container 05-900700

 

 
Technical Datasheet
IT EN